1. Napisz funkcję cztery(), po wywołaniu której będzie rysowany układ 4 trójkątów równobocznych o bokach 50.

od
2. Napisz funkcję kwiatek(), po wywołaniu której zostanie narysowany kwiatek złożony z kwadratu i 4 trójkątów równobocznych o bokach 60.
a
b
3. Napisz funkcję wiatrak(), po wywołaniu której zostanie narysowany wiatrak złożony z kwadratu o boku 60 i 4 prostokątów o bokach 20 i 60.
p
s

4. Napisz funkcję zawijas(n), po wywołaniu której będzie rysowana łamana taka, jak poniżej.

Parametr n oznacza liczbę poziomych odcinków na górze lub dole zawijasa i może przyjmować wartości od 2 do 10. Długość poziomego i krótszego pionowego odcinka wynosi 40

p

s

5. Napisz funkcję kwadraty(n), po wywołaniu której będzie rysowany ciąg kwadratów takich, jak poniżej.

Parametr n oznacza liczbę kwadratów na górze rysunku i może przyjmować wartości od 2 do 10. Długość boku każdego kwadratu wynosi 20.

p

s

6. Napisz funkcję pasek(n), po wywołaniu której zostanie narysowany pasek składający się z kwadratów i trójkątów takich, jak poniżej.

Parametr n oznacza liczbę trójkątów na górze rysunku i może przyjmować wartości od 2 do 10. Długość boku każdego kwadratu i trójkąta wynosi 20

p

s

7. Zadanie - posadzka

Posadzka zbudowana jest z dwukolorowych kafelków. Jeden kafelek składa się z 5 kwadratów, każdy o boku 30. Schemat kolorów przedstawiony jest na rysunku.

Napisz funkcję kafelek(), po wywołaniu której będzie rysowany pojedynczy kafelek.

p
Napisz funkcję posadzka(n), po wywołaniu której powstanie posadzka, według wzorca umieszczonego poniżej. Parametr n oznacza liczbę kafelków w pionie i poziomie, może przyjmować wartości od 2 do 6. Odległości pomiędzy brzegami kafelków są takie, jak długości boków kwadratów tworzących kafelki.
p
Jako rozwiązanie przesyłamy plik *.py
s