1. Napisz funkcję kolce(ile), po wywołaniu której na środku ekranu powstanie rysunek jeżyka, taki jak poniżej. Parametr ile oznacza liczbę kolców, może przyjmować wartości od 2 do 30. Każdy kolec ma długość 100.
p
s
2. Napisz funkcję wachlarz(ile), po wywołaniu której na środku ekranu powstanie rysunek, taki jak poniżej. Parametr ile oznacza liczbę kresek, może przyjmować wartości od 3 do 15. Każdy kreska ma długość 80.
d
f
3. Napisz funkcję wachlarzyk(ile), po wywołaniu której na środku ekranu powstanie rysunek, taki jak poniżej. Parametr ile oznacza liczbę kresek, może przyjmować wartości od 3 do 15. Każdy kreska ma długość 80. Kąt między skrajnymi kreskami wynosi 90 stopni.
s
s
4. Napisz funkcję haki(ile), po wywołaniu której na środku ekranu powstanie rysunek, taki jak poniżej. Parametr ile oznacza liczbę haków, może przyjmować wartości od 3 do 20.
s
s
5. Napisz funkcję flagi(n)po wywołaniu której na środku ekranu powstanie rysunek, taki jak poniżej. Parametr n oznacza liczbę flag, może przyjmować wartości od 3 do 16. Całkowita wysokość jednej flagi wynosi 120, a bok kwadratu 30.
s
s
6. Napisz funkcję kwiaty(ile), po wywołaniu której na środku ekranu powstanie rysunek pęku kwiatów, taki jak poniżej. Parametr ile oznacza liczbę kwiatów, może przyjmować wartości od 3 do 11. Łodyga kwiatu ma długość 80, boki trójkąta stanowiącego jego główkę są równe 30.
s
s