1. Zosia rysuje jeżyki. Na rysunku poniżej widzisz jeżyka składającego się z 8 kolców.

Pomagając Zosi w obliczeniu kąta pomiędzy kolcami, zdefiniuj  funkcję kolce(ile), której parametrem jest liczba kolców. Parametr ile może przyjmować wartości od 2 do 30. Wynikiem funkcji jest obliczony kąt.

aa

a
a

2 Helenka rysuje pęk balonów. Na rysunku poniżej widzisz taki pęk dziesięciu balonów.

Pomagając Helence w obliczeniu kąta pomiędzy patykami, zdefiniuj  funkcję balony(n), której parametrem jest liczba balonów. Parametr n może przyjmować wartości od 3 do 12. Wynikiem funkcji jest obliczony kąt.

aa

a
a

3. Adaś rysuje wachlarz składający się z równo rozłożonych ramion. Na rysunku poniżej widzisz takie wachlarze, pierwszy o czterech, drugi o jedenastu ramionach. Pomagając Adasiowi w obliczeniu kąta pomiędzy ramionami, zdefiniuj  funkcję wachlarz(n), której parametrem jest liczba ramion. Wynikiem funkcji jest obliczony kąt. Parametr n może przyjmować wartości od 4 do 11

.aa


a
a
4. Ola rysuje piramidy złożone z zielonych klocków. Na rysunku poniżej widzisz taką piramidę z czterech elementów.

Pomagając Oli zdefiniuj  funkcję piramida(n), której parametrem jest liczba elementów. Wynikiem funkcji jest obliczona szerokość najniższego elementu. Parametr n może przyjmować wartości od 1 do 10. Szerokość najmniejszego elementu wynosi 60.

aa

a
a
5. Wojtek rysuje mosty złożone z elementów. Na rysunku poniżej widzisz takie mosty, pierwszy z czterech, drugi z jedenastu elementów.

Pomagając Wojtkowi w obliczeniu szerokości jednego elementu, zdefiniuj  funkcję mosty(n), której parametrem jest liczba elementów. Wynikiem funkcji jest obliczona szerokość elementu. Parametr n może przyjmować wartości od 2 do 120. Szerokość całego mostu jest stała i wynosi 720.

aa

a
a

6. Antosia rysuje mosty złożone z dwóch rodzajów elementów - duzych i małych. Na rysunku poniżej widzisz takie mosty, pierwszy z trzech, drugi z ośmiu dużych elementów. Pomagając Antosi w obliczeniu długości boku małego elementu, zdefiniuj  funkcję kwad(n), której parametrem jest liczba dużych elementów. Wynikiem funkcji jest obliczona długość boku małego elementu. Parametr n może przyjmować wartości od 2 do 100. Szerokość całego mostu jest stała i wynosi 700.

aa


a
a