1. Nina napisała polecenia rysujące trójkąty równoboczne. Jakiego koloru trójkąty otrzymała?

from turtle import *
from random import *

kolory = ["red", "green", "yellow"]
pu(); bk(180); pd()
for i in range(9):
fillcolor(choice(kolory))
begin_fill()
for i in range(3):
fd(40); lt(120)
end_fill()
fd(40)
Wybierz jedną odpowiedź:
 
Twoja odpowiedź jest poprawna.
Poprawna odpowiedź to: każdy z trójkątów będzie czerwony, zielony lub żółty

2. Wskaż liczby, które na pewno nie zostaną wypisane na ekranie po uruchomieniu poniższego kodu:

from random import *

for i in range(100):
    a = randrange(2,10)
    print(a, end=" ")
Wybierz jedną lub więcej:
 
 
 
Twoja odpowiedź jest poprawna.
Prawidłowymi odpowiedziami są: 10, 0, 1

3. Wojtek zdefiniował funkcję spr(a). Wywołał ją dla kilku wartości parametru a: 2, 5, 121, 999 i 1000.

def spr(a):
    if a % 2 == 0:
        a = (a – 2) / 2
    else:
        a = (a + 1) / 2
    return a

Pomóż Wojtkowi dopasować dane do wyników.

2

 

5

 

121

 

999

 

1000

 
Twoja odpowiedź jest poprawna.
Poprawna odpowiedź to: 2 → 0, 5 → 3, 121 → 61, 999 → 500, 1000 → 499

4. Rozwiązuję zadanie, w którym muszę policzyć wartość pierwiastka kwadratowego z liczby.

pierwiastek

Jaki moduł powinnam zaimportować?

Wybierz jedną odpowiedź:
 
Twoja odpowiedź jest poprawna.
Poprawna odpowiedź to: math

5. Helenka zdefiniowała funkcję kwad().

from turtle import *

def kwad():
    color("green")
    for i in range(0, 90, 10):
        for k in range(4):
            fd(i*4); lt(90)

Podaj liczbę kwadratów, które widzisz na ekranie po wywołaniu tej funkcji.

Poprawna odpowiedź to: 8

6. Jeremi zdefiniował funkcję suma(n).

def suma(n):
    s = 0
    for i in range(2, n):
        s = s + 2 * i
    return s

Jaki będzie wynik funkcji dla parametru 5?

Poprawna odpowiedź to: 18

7. Ignacy napisał kilka poleceń wykorzystując moduł turtle w Pythonie. Powstał rysunek mostu, taki jak poniżej:

most

Jakiej w sumie długości są dwa odcinki narysowane kolorem czerwonym, jeśli wiadomo, że most ma wysokość 100.

Wybierz jedną odpowiedź:
 
Twoja odpowiedź jest poprawna.
Poprawna odpowiedź to: 200 * sqrt(2)

8. Tosia zdefiniowała funkcję kroki(n) dzięki której może rysować odcinki długości 60. Parametr n  zmienia się od 2 do 16.

from turtle import *

def kroki(n):
    pensize(3)
    pu(); bk(200); pd()
    color("green")
    for i in range(n):
        fd(60); pu(); fd(20); pd()
        if pencolor() == "green":
            color("red")
        else:
            color("green")

Jakiego koloru odcinki będą rysowane po wywołaniu tej funkcji?

Wybierz jedną odpowiedź:
 
Twoja odpowiedź jest poprawna.
Poprawna odpowiedź to: na przemian zielone i czerwone
9. Dopasuj parami wywołania funkcji randrange() oraz możliwe wyniki:

randrange(4)

 

randrange(3, 9)

 

randrange(1, 10, 2)

 
Twoja odpowiedź jest poprawna.
Poprawna odpowiedź to: randrange(4) → 0, 1, 2 lub 3, randrange(3, 9) → 3, 4, 5, 6, 7 lub 8, randrange(1, 10, 2) → 1, 3, 5, 7 lub 9

10. Nina i Adaś pisali polecenia rysowania kwadratów. Czarny kwadrat Niny ma bok 120. Jaką długość ma bok czerwonego kwadratu, który narysował Adaś?

kwadraty

Wybierz jedną odpowiedź:
 
Twoja odpowiedź jest poprawna.
Poprawna odpowiedź to: 240 / sqrt(2)