1. Zdefiniuj funkcję pisz(), po wywołaniu której będzie rysowane 5 piszczałek. Najmniejsza piszczałka jest kwadratem o boku 20.
a
a
2. Zdefiniuj funkcję pisz(n), po wywołaniu której będzie rysowane n piszczałek. Najmniejsza piszczałka jest kwadratem o boku 20. Parametr n może przyjmować wartości od 2 do 10.
a

a

3. Zdefiniuj funkcję schody(n), po wywołaniu której będzie rysowanych n schodów. Najmniejszy schodek jest kwadratem o boku 20. Parametr n może przyjmować wartości od 2 do 10.

a


a
4. Zdefiniuj funkcję podest(n), po wywołaniu której będzie rysowany podest. Najmniejszy stopień podestu jest kwadratem o boku 20. Parametr n może przyjmować wartości od 2 do 10.
a
a
5. Zdefiniuj funkcję stadion(n), po wywołaniu której będzie rysowany stadion. Najmniejszy element stadionu jest kwadratem o boku 20. Parametr n może przyjmować wartości od 2 do 10.
a
a
6. Zdefiniuj funkcję order(n), po wywołaniu której będzie rysowana order. Najmniejszy element jest prostokątem o bokach 20 i 40. Parametr n może przyjmować wartości od 2 do 10.
a
a