1. Napisz krótko na czym polega rekurencja.

w treści procedury korzystamy z nazwy procedury właśnie definiowanej, inaczej mówiąc odwoływanie się np. funkcji lub definicji do samej siebie.
2. Po wywołaniu funkcji spirala(bok), powinien powstać rysunek według poniższego wzoru. Długość najdłuższego odcinka określa parametr, każdy kolejny jest mniejszy o 10, aż długość boku będzie mniejsza lub równa 10.
a
Znajdź i popraw błąd.
a
a

Test
Dane wejściowe Oczekiwane Otrzymane
[spirala,160]
[[0, 0], [20, -150], [20, -20], [40, -130], [40, -40], [60, -110], [60, -60], [80, -90], [100, -90], [100, -60], [120, -110], [120, -40], [140, -130], [140, -20], [160, -150], [160, 0]], [[0, 15], [1, 2], [1, 14], [2, 13], [3, 4], [3, 12], [4, 11], [5, 6], [5, 10], [6, 9], [7, 8], [8, 9], [10, 11], [12, 13], [14, 15]]
[16, 0, 0] [15, 0, 0]
[16, 0, 0] [15, 0, 0]

3. Napisz funkcję rekurencyjną spiro(bok), po wywołaniu której powstanie rysunek według poniższego wzoru. Długość najdłuższego odcinka określa parametr, każdy kolejny jest mniejszy o 10, aż długość boku będzie mniejsza lub równa 10.

a


a
4. Zadanie polega na napisaniu funkcji drzewo(wys, n), po wywołaniu której powstaną rysunki takie, jak poniżej. Parametr wys określa wysokość pnia drzewa, a n stopień złożoności. Gałęzie na kolejnych poziomach są dwa razy krótsze, a kąt między gałęziami wynosi 45°.
a
Popraw poniższe rozwiązanie.
a
a
5. Napisz funkcję rekurencyjną drzewo(wys, n), po wywołaniu której powstaną rysunki takie, jak poniżej. Parametr wys określa wysokość pnia drzewa, a n stopień złożoności. Gałęzie na kolejnych poziomach są dwa razy krótsze, a kąt między gałęziami wynosi 90°.
a
a