Zadanie - korale

Napisz jednoparametrową funkcję korale, po wywołaniu której zostaną narysowane korale takie, jak poniżej.

Korale składają się z umieszczonych na przemian dwóch rodzajów elementów: trójkątów równobocznych koloru niebieskiego oraz niebieskich kwadratów z dorysowanym żółtym trójkątem. Parametr n oznacza liczbę użytych koralików, może przyjmować wartości od 1 do 18. Długość boku każdego trójkąta i kwadratu wynosi 50. W rozwiązaniu należy skorzystać z instrukcji warunkowej.

Jako rozwiązanie przesyłamy plik *.py

a

a