Zadanie - kwadraty

Napisz funkcję posadzka(n), po wywołaniu której na środku ekranu powstanie rysunek, taki jak poniżej. Parametr n określa liczbę kwadratów w pierwszej kolumnie posadzki i może przyjmować wartości od 2 do 16. Długość odcinka łączącego dwa kwadraty jest dwa razy większa od długości boku kwadratu. Wysokość rysunku jest stała i wynosi 480.

a

a