Zadanie - latawce

Napisz jednoparametrową funkcję latawce(n), po wywołaniu której będzie narysowany rysunek piramidy złożonej z latawców, takiej jak poniżej. Parametr n oznacza liczbę poziomów piramidy i może przyjmować wartości od 1 do 6. Długość boku kratki na rysunku pomocniczym wynosi 20.

Spróbuj rysować piramidę w taki sposób, by była zawsze widoczna w całości, bez konieczności zmiany rozmiarów ekranu graficznego.

a

a