Zadanie - rabata

Napisz jednoparametrową funkcję rabata(n), po wywołaniu której będzie narysowany rysunek rabaty, takiej jak poniżej. Parametr n oznacza liczbę kwiatów na rabacie i może przyjmować wartości od 2 do 12. Długość boku kratki na rysunku pomocniczym wynosi 15.

Spróbuj rysować rabatę w taki sposób, by była zawsze widoczna w całości, bez konieczności zmiany rozmiarów ekranu graficznego.

a

a