Zadanie - schody

Napisz jednoparametrową funkcję schody(n), po wywołaniu której będzie narysowany rysunek schodów, takich jak poniżej. Parametr oznacza liczbę poziomów schodów i może przyjmować wartości od 1 do 15. Długość boku trójkątów, z których budowane są schody, wynosi 40.

a


Spróbuj rysować schody w taki sposób, by były zawsze widoczne w całości, bez konieczności zmiany rozmiarów ekranu graficznego.

a