Najważniejsze informacje 2022/2023 

Uczniowie klas ósmych Naszej Szkoły zakładają sami konto/konta w naborze elektronicznym.

(W Warszawie uczniowie szkół podstawowych nie muszą zakładać konta jeśli wybierają szkołę w Warszawie i nie muszą wpisywać osiągnięć na koniec roku szkolnego, robią to ich macierzyste szkoły wpisane do systemu)

Dla uczniów Naszej Szkoły w procesie rekrutacji najlepszym rozwiązaniem jest sprawdzenie na stronie szkoły do której kandyduje uczeń , lub w sekretariacie w jakim systemie naboru  szkoła będzie przyjmowała uczniów.

Na przykład:

Szkoły w Sochaczewie i Teresinie, (poprzednio również w Rybnie) korzystały z systemu sochaczewskiego - https://sochaczew.edu.com.pl/

Szkoły w Błoniu z systemu papierowego

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie z systemu warszawskiego -  https://warszawa.edu.com.pl

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SIÓSTR NIEPOKALANEK w Szymanowie  z własnego systemu  online -  https://szymanow.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-online

 

Do zapoznania się z zasadami rekrutacji (ile klas można wybrać w systemie, i że kolejność klas ma znaczenie, a kolejność składania dokumentów nie) polecam kanał na YouTube "Ciesz Się Przyszłością" doradcy zawodowego z Poznania pani Anny Sikorskiej na który najlepiej dostać się przez jej blog https://www.cieszsieprzyszloscia.pl/blog

 

Kuratoria oświaty ogłosiły terminarze naboru na rok szkolny 2022/2023. W poszczególnych województwach występują różnice np. w łódzkim termin składania wniosku jest do 17 maja, a w mazowieckim do 20 czerwca. W łódzkim zabronione jest składanie nowego wniosku w terminie zmiany preferencji, a w mazowieckim nie.

W tym roku każde województwo ma inne terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Kuratoria Oświaty w Polsce – adresy www dla poszczególnych województw: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nau...

 

DOLNOŚLĄSKIE strona z terminami: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/cat... plik: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-...

KUJAWSKO-POMORSKIE strona z terminami: http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.go... plik: http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.go...

LUBELSKIE strona z terminami: https://www.kuratorium.lublin.pl/?m=5... plik: https://www.kuratorium.lublin.pl/gsok...

LUBUSKIE strona z terminami: http://ko-gorzow.edu.pl/category/szko... plik: http://ko-gorzow.edu.pl/wp-content/up...

ŁÓDZKIE strona z terminami: http://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-... plik: https://www.kuratorium.lodz.pl/wp-con...

MAŁOPOLSKIE strona z terminami: https://kuratorium.krakow.pl/zarzadze... plik: https://kuratorium.krakow.pl/wp-conte...

MAZOWIECKIE strona z terminami: https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodz... plik: https://www.kuratorium.waw.pl/downloa...

OPOLSKIE strona z terminami: https://www.kuratorium.opole.pl/zarza... plik: https://www.kuratorium.opole.pl/wp-co...

PODKARPACKIE strona z terminami: https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrekto... plik: https://www.ko.rzeszow.pl/_wp/wp-cont...

PODLASKIE strona z terminami: https://kuratorium.bialystok.pl/infor... plik: https://kuratorium.bialystok.pl/wp-co...

POMORSKIE strona z terminami: https://www.kuratorium.gda.pl/zarzadz... plik: https://www.kuratorium.gda.pl/wp-cont...

ŚLĄSKIE strona z terminami: https://kuratorium.katowice.pl/index.... plik: https://kuratorium.katowice.pl/wp-con...

ŚWIĘTOKRZYSKIE strona z terminami: https://kuratorium.kielce.pl/56953/te... plik: https://kuratorium.kielce.pl/wp-conte...

WARMIŃSKO-MAZURSKIE strona z terminami: https://www.ko.olsztyn.pl/2022/01/31/... plik: https://www.ko.olsztyn.pl/wp-content/...

WIELKOPOLSKIE  obejrzyj moje wideo: https://youtu.be/Mi1p-OCzl38 

ZACHODNIOPOMORSKIE strona z terminami: http://www.kuratorium.szczecin.pl/szk... plik: http://bip.kuratorium.szczecin.pl/bip...

 

 Terminy w województwie mazowieckim

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
16.05.2022 08:00 20.06.2022 15:00 Rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie
16.05.2022 08:00 30.05.2022 15:00 Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów wstępnych, dwujęzycznych, międzynarodowych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów wymagających indywidualnych predyspozycji
31.05.2022 13.06.2022 Przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej

Dokładne terminy znajdują się na stronie danej szkoły, która prowadzi takie oddziały. Wyniki zostaną ogłoszone w szkole, w której kandydat do nich przystąpił, do 15 czerwca (wyniki dostępne będą również w systemie rekrutacji).
24.06.2022 08:00 13.07.2022 14:00 Wprowadzanie osiągnięć

Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych: niepublicznych, artystycznych, spoza Warszawy, samodzielnie wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie. Osiągnięcia uczniów warszawskich publicznych szkół wprowadzają ich macierzyste szkoły.
24.06.2022 08:00 13.07.2022 15:00 Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
24.06.2022 08:00 13.07.2022 15:00 Możliwość zmiany decyzji dotyczącej wyboru szkół i oddziałów

W celu wprowadzenia zmian we wniosku należy udać się do szkoły pierwszego wyboru z jednym z rodziców/opiekunów prawnych lub skontaktować się ze szkołą, aby zwrócić się do komisji o anulowanie złożonego wniosku, wprowadzić do systemu nowe informacje, wydrukować i podpisać nowy wniosek oraz złożyć go osobiście lub elektronicznie wraz z wymaganymi dokumentami w nowej szkole pierwszego wyboru.
20.07.2022 14:00   Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
21.07.2022 08:00 27.07.2022 15:00 Potwierdzanie woli podjęcia nauki

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani, poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
28.07.2022 14:00   Publikacja list przyjętych

 

Dla ósmoklasisty linki do stron rekrutacji prowadzonej drogą elektroniczną

Powiat Sochaczew: https://sochaczew.edu.com.pl/kandydat/app/schedule.html 

Miasto Warszawa i okolice (np. Żyrardów): https://warszawa.edu.com.pl

Województwo Łódzkie (np. Bolimów): https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

----------------------------------------

UWAGA Niektóre szkoły nie są objęte rekrutacją elektroniczną(np. w Błoniu, w Szymanowie https://szymanow.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-online). Tam zgłoszenie (podanie o przyjęcie do szkoły)  dostarczać należy bezpośrednio do danej szkoły.

 --------------------------------------

Rekrutacja do publicznych liceów, techników i branżowych szkół I stopnia - Najczęściej zadawane pytania 2022/2023

 -------------------------------------

Na podstawie stron men.gov.pl i kuratorium.waw.pl wiadomości wybrał i opracował Jacek Odolczyk.
 
 

Harmonogramem Kontaktów z Rodzicami

Zebrania kontakt poprzez aplikację Teams

2.09.2021 godz.18.00- klasy 4-8

14.09.2021- klasy 0-3 godz. 17.00

-klasy 4-8 godz. 18.00

20.12.2021- klasy 0-3 godz. 17.00

-klasy 4-8 godz. 18.00

15.03.2022- klasy 1-3 godz. 17.00

-klasy 4-8 godz. 18.00

12.05.2022- klasy 1-3 godz. 17.00

-klasy 4-8 godz. 18.00

19.05- oddziały przedszkolne godz. 17.00

********************************************

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Lp.

Data

Dni wolne (Wydarzenia)

 

1.

01.09. 2021(środa)

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

 

2.

23- 31.12.2021

Zimowa przerwa świąteczna

 

3.

31.01-14.02.2022

Ferie zimowe

 

4.

14.04-19.04.2022

Wiosenna przerwa świąteczna

 

5.

 

 

24.05.2022

 25.05.2022

 26.05.2022

Egzaminy dla uczniów klas VIII godz 9.00

 

Język polski

Matematyka

Język angielski

 

6.

 

 

13.06.2022

 14.06.2022

 15.06.2022

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty godz 9.00

Język polski

Matematyka

Język angielski

 

7.

24.06.2022 /piątek/

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

 

8.

25.06-31.08.2022

Ferie letnie

 

9.

01.07.2022

Wyniki egzaminu

 

10.

Do 07.07.2022

Zaświadczenia

 

11.

08.07.2022

Wydanie zaświadczeń

 

Program merytoryczny i wykaz literatury

przedmiotowego konkursu informatycznego LOGIA dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2020/2021

 1. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego.
 2. Implementacja zadań algorytmicznych w języku programowania Python.
  1. etap 1 – z zakresu grafiki i obliczeń;
  2. etap 2 – z zakresu grafiki i obliczeń, przetwarzania napisów oraz list jednopoziomowych;
  3. etap 3 – z zakresu grafiki i obliczeń, przetwarzania napisów oraz list wielopoziomowych.
 3. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym znajomość sposobów reprezentowania informacji, zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.
 4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych.
 5. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 6. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego, ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.

W szczególności:

 

 1. Podstawowe konstrukcje języka Python i polecenia grafiki żółwia. Stosowanie instrukcji wejścia i wyjścia, operacje arytmetyczne i logiczne, instrukcja przypisania, instrukcje warunkowe i pętle o określonej liczbie powtórzeń i z warunkiem, zmienne, napisy i listy (etap 2 i 3) oraz inne struktury danych. Definiowanie własnych funkcji oraz stosowanie funkcji wbudowanych (np. pierwiastek). Stosowanie rekurencji.
 2. Kolejne kroki rozwiązywania zadań: analiza treści, opracowanie algorytmu, implementacja i testowanie. Podział problemu na podproblemy.
 3. Wykorzystanie wiedzy matematycznej do rozwiązywania zadań: kwadrat i jego przekątna, trójkąt równoboczny i jego wysokość, inne wielokąty, podział kąta na n-równych części i inne. Wyznaczanie proporcji elementów i skalowanie rysunków. Odnajdywanie elementów podobnych.
 4. Reprezentowanie liczb, napisów i obrazów w komputerze.
 5. Kodowanie obrazów za pomocą liczb, napisów i list.
 6. Podstawowe algorytmy na liczbach całkowitych, w tym: badanie podzielności liczb, badanie pierwszości liczb, algorytm Euklidesa – NWD i NWW. Badanie własności liczb.
 7. Przetwarzanie napisów według określonej reguły, palindromy i anagramy. Permutacje i kombinacje.
 8. Wyszukiwanie w zbiorze uporządkowanym i nieuporządkowanym, zliczanie elementów, minimum i maksimum oraz sortowanie.
 9. Zagadnienia związane z szyfrowaniem. Różne rodzaje szyfrów.
 10. Badanie relacji między elementami, struktury drzewiaste i grafowe. Zadania związane z labiryntem.
 11. Niedziesiątkowe systemy liczbowe. Przeliczanie liczb między systemami.
 12. Wykorzystywanie losowości w zadaniach.
 13. Ocena algorytmów. Złożoność czasowa algorytmów.
 14. Testowanie rozwiązań dla parametrów zgodnych z treścią zadania.
 15. Korzystanie z wbudowanej pomocy.

Wykaz literatury dla Konkursu Logia

 1. Bhargava A., Algorytmy. Ilustrowany przewodnik, Wydawnictwo Helion
 2. Dawson M. , Python dla każdego. Podstawy programowania, Wydawnictwo Helion
 3. Jason R. Briggs, Python dla dzieci. Programowanie na wesoło, Wydawnictwo Naukowe PWN
 4. Sande W., Sande C., Hello World! Przygoda z programowaniem dla dzieci i absolutnie początkujących, Helion
 5. Sysło M., Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne, Helion
 6. Tomasiewicz J., Zaprzyjaźnij się z algorytmami - przewodnik dla początkujących i średniozaawansowanych, PWN
 7. Vorderman C., Programowanie jakie to proste! Wydawnictwo Arkady
 8. Zanurkuj w Pythonie - Wikibooks, biblioteka wolnych podręczników, http://pl.wikibooks.org/wiki/Zanurkuj_w_Pythonie
 9. Platforma edukacyjna OEIiZK, http://programowanie.oeiizk.edu.pl
 10. Platforma edukacyjna OEIiZK, http://python.oeiizk.edu.pl
 11. Zbiór zadań i bank zadań na stronie konkursu LOGIA http://logia.oeiizk.waw.pl
 12. Dokumentacja języka Python http://docs.python.org/3/
 13. Dokumentacja modułu Turtle języka Python http://docs.python.org/3.8/library/turtle.html

 

 

Przedmiot 

Formy sprawdzania osiągnięć ucznia 

Wagi ocen 

Kod oceny 

matematyka 

Praca domowa 

1 

PD 

Odpowiedź ustna, aktywność, zadanie dodatkowe 

2 

ODP, A, ZD 

Kartkówka 

3 

KRT 

Sprawdzian, poprawa sprawdzianu, konkurs, projekt 

4 

SP, PSP, KON, PR 

informatyka 

Praca na lekcji, praca domowa, odpowiedź 

1 

PNL, PD, ODP 

Kartkówka, krótki test z kilku ostatnich lekcji, zadanie dodatkowe np. w ramach koła, udział w akcjach z wykorzystaniem TI, udział w konkursach 

2 

KRT, TE1, ZD, KON 

Sprawdzian, test ze strony wsipnet.pl, prezentacja wygłaszana na forum klasy lub szkoły, wysokie miejsca w konkursach, projekt 

3 

SP, TE2, PRE, KON, PR 

Biologia, chemia, fizyka, geografia 

Sprawdzian, poprawa sprawdzianu, osiągnięcie w konkursie pozaszkolnym 

3 

SP, PSP, KON 

Kartkówka, odpowiedź ustna, osiągnięcie w konkursie szkolnym, projekt 

2 

KRT, ODP, KON, PR 

Praca domowa, aktywność, praca na lekcji/w grupach, indywidualnie 

1 

PD, A, PNL 

technika 

Praca na lekcji, praca domowa, odpowiedź 

1 

PNL PD, ODP 

Kartkówka, krówki test z kilku ostatnich lekcji, za dodatkowe zadanie np. w ramach koła, udział w konkursach 

2 

KRT, TE1, ZD, KON 

Sprawdzian, test na kartę rowerową, sprawdzian z opanowania jazdy na rowerze, test ze strony WSIPNET.pl, prezentacja wygłaszana na forum klasy lub szkoły, wysokie miejsca w konkursach 

3 

SP, TE3, SPR, TE2, PRE, KON 

 

Klasy 6

1 tydzień kwarantanny kl.6 (moodle-typy plików graficznych)

2 tydzień kwarantanny kl.6 (Excel-ŚREDNIA)

3 tydzień kwarantanny kl.6 (Excel - tik-tak)

4 tydzień kwarantanny kl. 6 (Excel - reszka)

5 tydzień kwarantanny kl. 6 (Liczby z kresek kreski z liczb)

6 tydzień kwarantanny kl. 6 Kodowanie liter 

7 tydzień kwarantanny kl. 6 Wysyłać czy udostępniać. Kodowanie liter. Ćwiczenia w Excelu i Teamsach

8 tydzień kwarantanny kl. 6 Pomoc z angielskiego. Korzystamy z zasobów sieci

9 tydzień kwarantanny kl. 6. Akademia matematyki. KhanAcademy

10 tydzień kwarantanny kl. 6. Temat: Dziel się wiedzą

11 tydzień kwarantanny kl. 6. Temat: Komputery w pracy

12 tydzień kwarantanny kl. 6. Temat: Astronomia z komputerem

13 tydzień kwarantanny kl. 6. Temat: Liternet

Klasy 7

1 tydzień z przed kwarantanny kl.7. Dzień Bezpiecznego Internetu

 1 tydzień kwarantanny kl.7 KhanAcademy Algorytmy

2 tydzień kwarantanny kl.7 Pisz sprawnie i ładnie. Jak to się pisze?

2,5 tydzień kwarantanny kl.7 Sposoby przedstawiania algorytmów online epodręcznik

3 tydzień kwarantanny kl.7 Kształty poezji

4 tydzień kwarantanny kl.7 Plakat

5 tydzień kwarantanny kl.7 Dialog z maszyną

6 tydzień kwarantanny kl.7 Portfolio z tekstami

7 tydzień kwarantanny kl.7. Kompozycje graficzne w programie GIMP

8 tydzień kwarantanny kl.7. Filtry w edytorze grafiki Gimp

9 tydzień kwarantanny kl.7. Proste animacje w programie GIMP 

10 tydzień kwarantanny kl.7. Cyfrowy montaż filmu

11 tydzień kwarantanny kl.7. Projekt prezentacji. Prezentacja drzew i innych roślin.

12 tydzień kwarantanny kl.7. Multimedialna prezentacja

13 tydzień kwarantanny kl.7. Moja własna aplikacja na telefon.

Klasy 8

1 tydzień kwarantanny kl. 8 KhanAcademy „Podróż w krainę kryptografii”

2 tydzień kwarantanny kl. 8 Korzystamy z funkcji LICZ.JEŻELI

3 tydzień kwarantanny kl. 8 Egzamin ośmioklasisty Webinarium

4 tydzień kwarantanny kl. 8 Kości zostały rzucone

5 tydzień kwarantanny kl. 8 Fraktale w smartfonie. Fraktale w Scratchu.

6 tydzień kwarantanny kl. 8 Kolorowa płaszczyzna - Scratch 

7 tydzień kwarantanny kl. 8 Gra w życie. Część 1.

7,5 tydzień kwarantanny kl. 8 Gra w życie. Część 2.

8 tydzień kwarantanny kl. 8. Zdjęcia czyli film. Podróże z komputerem  

9 tydzień kwarantanny kl. 8. Temat: Mały robot - Android

10 tydzień kwarantanny kl. 8. Ze smartfonem na piechotę . Tworzenie stron internetowych. Język CSS

11 tydzień kwarantanny kl. 8. Rozszerzona rzeczywistość – tuż obok

12 tydzień kwarantanny kl. 8. Rozszerzona rzeczywistość – kosmos 

 Przeczytaj o zdalnym nauczaniu w telewizji

 

 

 

 

1.   Quiz czy znasz Pythona  https://www.quizme.pl/q/aratron/jak_dobrze_znasz_jezyk_programowania_python

Zanim zaczniemy

Przypominam, jak zainstalować środowisko IDLE. Dla osób wolących pracować online (grafika żółwia) polecam korzystanie z Piaskownicy lub stron Trinket i Repl.it

Instalacja środowiska Python

2.   Programowanie w Pythonie Dokumentacja w języku angielskim Kliknij link https://docs.python.org/3/library/turtle.html, aby otworzyć zasób.

3.  Programowanie w Pythonie © OEIiZK. Kliknij link http://python.oeiizk.edu.pl, aby otworzyć zasób.

4. Turtle Trinket Kliknij link https://trinket.io/turtle, aby otworzyć zasób.

5. Repl.it  Kliknij link https://repl.it/languages/python_turtle, aby otworzyć zasób.

Rysujemy z żółwiem

6. Piaskownica

7. Żółw, pętle i funkcje

8.  Żółw i kolory

8a. Zadania seria A do wykonania +Zadanie - posadzka

Funkcje, które liczą

9.  Instrukcja warunkowa

10.  Proste obliczenia

11. Funkcje matematyczne

11b.   Zadania seria B do wykonania

11c.   Zadania seria C do wykonania

11d.   Zadania seria D do wykonania

12. Losowość w Pythonie

13.  Zadanie korale ****      Zadanie rabata *****

Powtarzamy inaczej

14. Złożone obliczenia

15. Losowe kolory w Pythonie

16.  Liczymy powtórzenia

17. Rysowanie schodów

18.  Zadania seria E do wykonania

Skalowanie i rekurencja

19. Skalujemy rysunki

20. Rysujemy drzewa

21.  Rysujemy Kocha

22.  Rekurencja

22a. Zadania seria F do wykonania

22b. Zadanie schody

23.  Zadania seria G do wykonania

24. Zadania seria H do wykonania

25. Zadanie kwadraty posadzka

26. Zadanie latawce

===========;););)=)=0,    =====)