REGULAMIN PRACOWNI INFORMATYCZNEJ

1. Do pracowni uczniowie wchodzą jedynie pod opieką nauczyciela.
2. Każdy uczeń pracuje przy wyznaczonym przez nauczyciela stanowisku i nie zmienia go bez polecenia.
3. Komputer można włączyć lub wyłączyć tylko za zgodą nauczyciela.
4. Korzystający z pracowni zobowiązani są do zachowania ładu i porządku na stanowisku.
5. Na stanowisku pracy z komputerem nie wolno spożywać posiłków i pić napojów.

Uczniom zabrania się:
a. samowolnego uruchamiania, przyłączania sprzętu i dotykania okablowania;
b. wykonywanie jakichkolwiek napraw;
c. przyłączania i odłączania klawiatury, myszy, monitora, rozkręcania jednostki centralnej;
d. dotykania ekranu monitora ani też przesuwania sprzętu;
e. wprowadzania zmian w strukturze danych na dyskach komputerów; czy żadnych zmian w plikach systemowych;
f. instalowania przyniesionych z zewnątrz i usuwania programów zainstalowanych przez opiekuna pracowni;
g. przesyłania wiadomości do innych użytkowników bez zgody nauczyciela.

6. Zabrania się korzystania z dyskietek, dysków wymiennych, MP3 i MP4 bez sprawdzenia ich programem antywirusowym.
7. Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.
8. Osoby zachowujące się głośno, łamiące zasady regulaminu, wykonujące prace inne niż wynikające z planu lekcji, zostaną ukarane.
9. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko. Po uzyskaniu zgody nauczyciela uczeń może opuścić salę.
10. Wszelkie nieprawidłowości zauważone podczas pracy z komputerem tj. iskrzenia, wydobywający się dym z komputera, wyczucie swądu lub spostrzeżenie innych objawów mogących spowodować pożar należy natychmiast zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

W pracowni komputerowej są zachowane następujące warunki BHP:

ˇ        odpowiednie biurko z stosownie dużym blatem, pozwalającym zachować właściwą odległość monitora od oczu (35-70 cm), krzesłem o regulowanej wysokości oraz kącie nachylenia oparcia; 
ˇ        prawidłowe oświetlenie, dające niezbyt duże różnice jasności ekranu monitora i pomieszczenia oraz eliminujące odbicia; 
ˇ        odpowiedni mikroklimat: temperatura 20-22 0 C, wilgotność powietrza 50-60%, lekki ruch powietrza, pomieszczenie często wietrzone; 
ˇ        odpowiedni poziom dźwięków (hałasu) nie przekraczający wartości wg kryterium uciążliwości (ochrona podstawowa 60dB/A/, ochrona osiągalna 45dB/A/?); 
ˇ        wystrój pomieszczenia otoczenia monitorów zapewnia barwy ochronne dla wzroku, tj. pastelowe, zielone lub seledynowe kolory ścian, blatów, obić, itp.; 
ˇ        uczeń (pracownik) korzysta z przerw regulaminowych (10 min. po 1 godz. lekcyjnej pracy w przypadku dużego obciążenia wzroku i trudnych zadań oraz 10 min. po 2 godz. lekcyjnych pracy w przypadku umiarkowanego obciążenia pracą i średniego obciążenia zadaniami); 
ˇ        monitory niemigające o zmniejszonym promieniowaniu, skierowane tyłem do ściany, aby nie narażać innych osób na szkodliwe promieniowanie; 
ˇ        podczas zajęć wykonywane są ćwiczenia relaksujące wzrok.

 

Ciekawe adresy: Strona Pana Andrzeja Dyrka https://users.v-lo.krakow.pl/~dyrek/
 Mistrzowie Kodowania  http://mistrzowiekodowania.pl/
Olimpiada Informatyczna Juniorów  
   
   


Strona z archiwum zadań z konkursu LOGIA


Zadania z Konkursu POLLOGIA lata 2009-2011

  etap I (samodzielnie)  etap II (kontrolowana samodzielność) Etap III (wyjazdowy, finał 30 najlepszych)
2009      
2010     treść zadań  
2011   treść zadań     


 Zadania z LOGOMOCJI 


 

Szkolny konkurs na grafikę komputerową  Konkurs Sieciaki
   
   

 

Olimpiada Informatyczna Juniorów

http://oij.edu.pl/
W Systemie Informatycznym Olimpiady można już znaleźć i rozwiązywać zadania programistyczne tury otwartej zawodów I stopnia XIV OIJ: https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oij14-1/p/

 

 

Aplikacja od opracowywania filmów na smartfonie  InShot


Aktualizowano: 14.07.2018

Przedmioty szkolne

3. Geografia

4. Historia

5. WOS

6. Muzyka

7. Informatyka

7.1.  Informatyka kl. 4

7.2.  Informatyka kl. 5

7.3.  Informatyka kl. 6   

7.4.  Informatyka kl. 7

7.5.  Informatyka kl. 8

7.6. 

7.7.  Koło Informatyczne

7. Fizyka

8. Chemia

9. WF

10. Matematyka

Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  

 

 

 

Klikaj w powyższe linki. Sprawdź co się pod nimi kryje. Czy dobrze działają?

https://app.wsipnet.pl

https://studio.code.org/users/sign_in

https://pl.khanacademy.org/

https://blockly-games.appspot.com/

 

 

Klikaj w powyższe linki. Sprawdź co się pod nimi kryje. Czy dobrze działają?

 

Podkategorie

do lekcji w oddziałach gimnazjalnych klasa 3

do lekcji w klasach czwartych

do lekcji w klasach siódmych

do lekcji w klasach ósmych

do lekcji w klasach piątych

do lekcji w klasach szóstych