Temat:  Excel. Korzystamy z funkcji LICZ.JEŻELI w arkuszu kalkulacyjnym

Pobierz plik: http://zkomputerem.pl/face/HTML/ark/ileocen.xlsx i wykonaj polecenia ze str. 98 w podręczniku. Możesz to zrobić w Excelu lub arkuszach Google. https://tiny.pl/tzdvh

Napis e-maila do nauczyciela dołączając rozwiązanie – plik Excela lub udostępnienie do Arkusza Google. Temat e-maila: Arkusz Licz.Jeżeli kl. 8x