Temat: Mały robot - Android

Przeczytaj rozdział 5.1 str. 146-152.

Zrób zadanie 1 str. 152 z podręcznika. Zeskanuj ten fragment zeszytu do informatyki gdzie masz zapisane 3 ostatnie tematy, jeśli są na 2 stronach to zrób 2 pliki. Reszta poleceń tak jak w treści zadania z podręcznika. PDF-a przekaż Teams-ami.

Zrób zadanie 9 Android w Teamsach.