Temat: Komputery w pracy 

Zaloguj się do OFFICE365.  Zaloguj się do Teams, wybierz aktywność Zadania poszukaj przedmiotu Informatyka, i tam otwórz Zad11 wykonaj polecenia z tego zadania. (nie niszcz pracy innych zmiany wprowadzaj tylko na swoim slajdzie (lewy górny róg slajdu np. 6x nr 05))

 

Linki do plików dla klasy:

6a: https://tiny.pl/7r61m

6b: https://tiny.pl/7r65z

6c: https://tiny.pl/7r61f

6d: https://tiny.pl/7r61b

6e: https://tiny.pl/7r6pr

6f: https://tiny.pl/7r8kh