Temat: Astronomia z komputerem 

Przeczytaj z podręcznika str. 118-120.

Zaloguj się do OFFICE365.  Zaloguj się do Teams, wybierz aktywność Zadania poszukaj przedmiotu Informatyka, i tam otwórz Zad12 wykonaj polecenia z tego zadania (podobne jak zadanie 1 str. 120).