Temat: Liternet

Przeczytaj z podręcznika str. 121-123 korzystając z wsipnet.pl lub materiałów referencyjnych w „zad13 Liternet” w  Teamas.

Zaloguj się do OFFICE365.  Zaloguj się do Teams, wybierz aktywność Zadania poszukaj przedmiotu Informatyka, i tam otwórz „Zad13 Liternet”  wykonaj polecenia z tego zadania (podobne jak zadanie 1 str. 123).