Dwa etapy: teoretyczny i badawczy        

Etap I- luty 2019r.    Etap II- marzec 2019r. połączony z Dniem Chemika

CELE KONKURSU:

 1. kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec przedmiotu;
 2. zorganizowanie możliwości sprawdzenia się z posiadanej wiedzy z przedmiotu;
 3. kształtowanie umiejętności  wykorzystania wiedzy  w różnych zadaniach i problemach;
 4. kształtowanie samodzielności w poszukiwaniu informacji zawartych w różnych źródłach wiedzy;
 5. uświadomienie potrzeby stosowania wiedzy o świecie przyrody w życiu codziennym; 
 6. rozwijanie twórczych postaw i umiejętności rozwiązywania problemów;
 7. rozbudzenie w uczniach naturalnej ciekawości otaczającym nas światem substancji  i ich przemianami;
 8. kształtowanie umiejętności łączenia wiedzy o świecie;
 9. osiąganie umiejętności kluczowych i przekazywanie informacji użytecznych w codziennym życiu;
 10. kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji i oceniania efektów swojej pracy; 
 11. kształtowanie umiejętności prezentowania wyników własnych obserwacji  i doświadczeń;
 12. rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań typu egzaminacyjnego celem poprawienia wyników egzaminacyjnych;

 


Regulamin i Zagadnienia