SZANOWNI  RODZICE

       Dnia 19 września o godzinie 17: 00 odbędzie pierwsze w tym roku szkolnym zebranie rodziców z wychowawcami klas I – VIII, klas III gimnazjum i oddziałów przedszkolnych.

Ta sama godzina rozpoczęcia zebrania podyktowana jest potrzebą wybrania oddziałowych rad rodziców i przedstawicieli rodziców do Szkolnej Rady Rodziców.

O godz. 18: 15 – odbędzie się spotkanie z rodzicami wybranymi w roku szkolnym 2018/2019 do pracy w Szkolnej Radzie Rodziców ( stołówka szkolna SP).

Kontakt z Wychowawcami i Nauczycielami w tym dniu będzie możliwy w godz. 17:00 – 19:00.

Od listopada zebrania z rodzicami będą odbywać się  ( godz. 17:00 kl. I – III, godz. 17:30 kl. IV – VIII, godz. 18:00  klasy gimnazjalne).

Serdecznie zapraszamy

19 września 2018 /środa/ Zebranie z rodzicami godz. 1730  /dla wszystkich klas 0 , I-VIII + III G/
  godz. ok.1830 - zebranie Rady Rodziców (wybranych przedstawicieli rad klasowych do Szkolnej Rady Rodziców).