Przypominamy Rodzicom, że dni 1, 2, 3 maja to dni wolne od zajęć lekcyjnych.

2 maja organizujemy zajęcia opiekuńcze w godzinach 800 - 1630.