Przedmiot 

Formy sprawdzania osiągnięć ucznia 

Wagi ocen 

Kod oceny 

matematyka 

Praca domowa 

1 

PD 

Odpowiedź ustna, aktywność, zadanie dodatkowe 

2 

ODP, A, ZD 

Kartkówka 

3 

KRT 

Sprawdzian, poprawa sprawdzianu, konkurs, projekt 

4 

SP, PSP, KON, PR 

informatyka 

Praca na lekcji, praca domowa, odpowiedź 

1 

PNL, PD, ODP 

Kartkówka, krótki test z kilku ostatnich lekcji, zadanie dodatkowe np. w ramach koła, udział w akcjach z wykorzystaniem TI, udział w konkursach 

2 

KRT, TE1, ZD, KON 

Sprawdzian, test ze strony wsipnet.pl, prezentacja wygłaszana na forum klasy lub szkoły, wysokie miejsca w konkursach, projekt 

3 

SP, TE2, PRE, KON, PR 

Biologia, chemia, fizyka, geografia 

Sprawdzian, poprawa sprawdzianu, osiągnięcie w konkursie pozaszkolnym 

3 

SP, PSP, KON 

Kartkówka, odpowiedź ustna, osiągnięcie w konkursie szkolnym, projekt 

2 

KRT, ODP, KON, PR 

Praca domowa, aktywność, praca na lekcji/w grupach, indywidualnie 

1 

PD, A, PNL 

technika 

Praca na lekcji, praca domowa, odpowiedź 

1 

PNL PD, ODP 

Kartkówka, krówki test z kilku ostatnich lekcji, za dodatkowe zadanie np. w ramach koła, udział w konkursach 

2 

KRT, TE1, ZD, KON 

Sprawdzian, test na kartę rowerową, sprawdzian z opanowania jazdy na rowerze, test ze strony WSIPNET.pl, prezentacja wygłaszana na forum klasy lub szkoły, wysokie miejsca w konkursach 

3 

SP, TE3, SPR, TE2, PRE, KON