Harmonogramem Kontaktów z Rodzicami

Zebrania kontakt poprzez aplikację Teams

2.09.2021 godz.18.00- klasy 4-8

14.09.2021- klasy 0-3 godz. 17.00

-klasy 4-8 godz. 18.00

20.12.2021- klasy 0-3 godz. 17.00

-klasy 4-8 godz. 18.00

15.03.2022- klasy 1-3 godz. 17.00

-klasy 4-8 godz. 18.00

12.05.2022- klasy 1-3 godz. 17.00

-klasy 4-8 godz. 18.00

19.05- oddziały przedszkolne godz. 17.00

********************************************