W dniach 30.09 – 11.10

w godzinach 7:30 - 9:00 oraz 14:00 – 16:30

odbędzie się zbiórka makulatury i kasztanów.

 

Można już wpisać oceny z przedmiotów i wyniki egzaminu gimnazjalnego/ośmioklasisty w elektronicznym systemie naboru. Dla przypomnienia podaje najbliższe terminy:

 
Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
19.06.2019 14:00 28.06.2019 16:00 Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia
16.07.2019 12:00 16.07.2019 12:00 Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
16.07.2019 12:00 24.07.2019 10:00 Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki
25.07.2019 12:00 25.07.2019 12:00 Publikacja list przyjętych

Sprawdzajcie informacje na stronach szkół do których kandydujecie, kiedy otwarte są sekretariaty i w jakich terminach przyjmują dokumenty.

Przypominam, że przed dostarczeniem kopi/oryginałów  świadectw i zaświadczenia z OKE o wyniku egzaminy, trzeba te wyniki wpisać w systemu. 

System sochaczewski - https://sochaczew.edu.com.pl

System warszawski i Żyrardów-  https://warszawa.edu.com.pl

 


 

Zapytaliśmy  młodzież jak będzie wspominać naszą szkołę, co na zawsze zostanie w ich pamięci i czego będzie im brakować. W specjalnym  numerze gazetki drukujemy wypowiedzi naszych gimnazjalistów.  Ten numer zawiera tylko ich wypowiedzi, bo to szczególny moment. Moment ich pożegnania z nami, naszą szkołą. Choć nie jest łatwo ani im, ani nam…
Czytaj Kapsel numer specjalny

W związku z wysoką temperaturą zewnętrzną, a tym samym temperaturą przekraczającą w niektórych salach lekcyjnych 27⁰C od 13 czerwca do odwołania skraca się do 30 min. wszystkie zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.

Lekcje skrócone - plan godzinowy:

1g. 8.00 – 8.30

2g. 8.40 – 9.10

3g. 9.20 – 9.50

4g. 10.00 – 10.30  

5g. 10.50 – 11.20 – odjazd kl. młodsze Paski

6g. 11.30 – 12.10 – odjazd Paski, Seroki

7g. 12.20 – 13.00

8g. 13.10 – 13.40 – ostatni kurs

 

  • 19 czerwca 2019 roku godz. 915

klasy I – VIII - hala GOSiR

 

  • 19 czerwca 2019 roku godz. 1530

klasy III gimnazjum – hala GOSiR

 


 

Dnia 3 czerwca, w poniedziałek odbędzie się zebranie  rodziców z wychowawcami i nauczycielami klas I – VIII i  III gimnazjum.

Plan zebrań:

  1. 17:00 kl. I – III

  2. 17:30 kl. IV – VIII

  3. 18:00 kl. III g

Podczas zebrań rodzice zostaną poinformowani o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów na koniec roku szkolnego i uzyskają informacje na temat stanu bezpieczeństwa w szkole.

 


 

13.05.2019

20.05.2019 15:00

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

 

Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2019/20