Zapraszam uczniów
klas VII i VIII SP
oraz klas III gimnazjalnych
 
 
do wzięcia udziału w konkursie
 
 
dn. 10.05.19r o godz. 14.35 
w sali nr 7 
 
 
Zapisy u organizatora konkursu, Bożeny Bęzel
 

Szanowni Rodzice

Drodzy Uczniowie

 

6 maja, w poniedziałek mija 23 rocznica nadania naszej Szkole imienia świętego Maksymiliana Kolbego.

Uroczysta msza święta w intencji Uczniów, Nauczycieli, Pracowników Szkoły oraz pomyślnego rozwoju Szkoły odbędzie się 6 maja o godz. 1800 w Bazylice w Niepokalanowie.

Po mszy świętej złożymy kwiaty pod pomnikiem św. Maksymiliana Kolbego przed bazyliką.

       Serdecznie zapraszamy Uczniów, Rodziców, Nauczycieli i Pracowników Szkoły.

Dyrekcja Szkoły

Przypominamy Rodzicom, że dni 1, 2, 3 maja to dni wolne od zajęć lekcyjnych.

2 maja organizujemy zajęcia opiekuńcze w godzinach 800 - 1630.

W związku z decyzją o kontynuacji akcji strajkowej w naszej szkole w dn. 24 - 26 kwietnia 2019r. (środa - piątek) nie odbędą się zajęcia lekcyjne dla uczniów klas I-VIII, III gimnazjum i dzieci z oddziałów przedszkolnych.  W czasie akcji strajkowej zapewniamy dzieciom zajęcia opiekuńcze w godzinach 7.00 - 16.30

Jednocześnie informujemy, że od dn. 29 kwietnia (poniedziałek) wznawiamy zajęcia lekcyjne zgodnie z planem zajęć.

228 lat temu,  uchwalono w naszej Ojczyźnie drugą na świecie a pierwszą w Europie Konstytucję . Choć przetrwała ona zaledwie rok, jej dorobek i tradycja głęboko zapadły w świadomość Polaków. Ta właśnie ustawa zasadnicza uzyskała powszechne uznanie w oświeconej Europie. Przyjęte w niej rozwiązania stanowiły kompromis głównych sił politycznych i uwzględniały panujące wówczas realia.

W tym roku szkolnym zamiast tradycyjnego apelu , uczniowie klas IV- VIII i IIIa-gimnazjum  obejrzą na lekcjach historii  a klasy : Vd, VIIId, IIIb,c,d- gimnazjum- na lekcjach języka polskiego,  prezentację multimedialną poświęconą  Konstytucji 3 Maja. Będzie to okazja do refleksji i dyskusji, CZYM DLA NARODU JEST KONSTYTUCJA.

Organizatorzy: Marzena Pietz, Piotr Szlechetko

 

Uchwalenie Konstytucji 3 maja przedstawione przez Jana Matejkę

Uroczysty apel z okazji Świąt  Zmartwychwstania Pańskiego  odbył się 5 kwietnia 2019 roku w Hali GOSiR w Teresinie na 3 i 4 godzinie lekcyjnej. Głównym przesłaniem  apelu p.t. ,, Wielka Noc’’ była refleksja nas samym sobą, swoim postępowaniem, relacjami z Panem Bogiem i drugim człowiekiem. Młodzież wykorzystując swoje zdolności teatralne przedstawiła pantomimę  o grzechu, która uświadomiła ,że Chrystus Zmartwychwstał, zwyciężył grzech i pomoże każdemu  z nas: przemieni nasze życie oraz  obdarzy mocą w walce  ze złem. W dalszej części artystycznej człowiek XXI wieku rozmawiał  z …Ewangelistą,  św. Mateuszem, któremu towarzyszyły dzieci, rodzice, człowiek bezdomny i smutny. Osoby te były na różnych etapach swojego życia, często daleko od Pana Boga. Jednak dzięki radom św. Mateusza zapragnęli zmiany, przede wszystkim w wymiarze duchowym: chcieli i doświadczyli miłości i pomocy Jezusa Zmartwychwstałego.

Apel został wykonany przez uczniów klas: IIIA, IIIC gimnazjum i klasy 8D szkoły podstawowej pod kierunkiem p.H. Turczyńskiej, p.R. Kazusek  i p. G.Krupy. Piękną dekorację naszego spotkania zawdzięczamy p. A. Szymańskiej, natomiast nad częścią muzyczną  czuwał p. R. Jędzejewski.

Na zakończenie spotkania były życzenia: niech XXI wiek nie przysłania  prawdziwej miłości, poświęcenia i cierpienia, bo Zmartwychwstały Pan jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

 

                                                                                              Organizatorzy

Drodzy Rodzice!

            W związku z sytuacją w oświacie i podjętą przez nas decyzją o przyłączeniu się do strajku ogólnopolskiego czujemy się w obowiązku wyjaśnić  Państwu powody naszej decyzji i stanowisko w sprawie reformy oświatowej.

            Nasz protest nie ma twarzy politycznej. Walczymy nie tylko o godne życie  i uposażenie, ale także o szacunek i prestiż pracy nauczyciela oraz adekwatne do potrzeb samorządów finansowanie oświaty. Uważamy, że długoletnie zaniedbania i wprowadzane zmiany nie służą naszym dzieciom i powodują chaos w oświacie (podwójny rocznik, przeciążenie siódmoklasistów i ósmoklasistów, dwuzmianowość, źle napisana podstawa programowa).

            Nie mogliśmy dłużej trwać w bierności i zgadzać się milcząco na dalsze lekceważenie naszych głosów i doświadczenia zawodowego.

            Zaprotestowaliśmy właśnie dlatego, że nie chcemy, aby za niewłaściwe decyzje zapłaciły nasze dzieci i cała polska edukacja.

            Dziękujemy za głosy wsparcia i zrozumienia tym wszystkim, którym bliska jest polska oświata.

 

Nauczyciele i pracownicy oświaty uczestniczący

 w strajku ogólnopolskim, strajkujący

w SP im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie