do 5 lipca do godz. 15.00

 Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną

 6 lipca godz.12.00

 Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierających imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

 od 6 lipca od godz. 12.00

do 9 lipca do godziny 16.00

 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

 do 12 lipca do godz. 16.00

 Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 REKRUTACJA

UZUPEŁNIAJĄCA

 od 13 lipca od godz. 8.00 do 16 lipca do godz. 16.00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 


System sochaczewski - https://sochaczew.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php

System warszawski i Żyrardów-   https://warszawa.edu.com.pl/kandydat/app/index.html