Polecam stronę prowadzoną przez OEIiZK w Warszawie: http://programowanie.oeiizk.edu.pl/#!/

 

oraz: 

Programowanie w Pythonie © OEIiZK

Kliknij link http://python.oeiizk.edu.pl, aby otworzyć zasób.

Pythonowe początki

Kliknij link http://youtu.be/n-mFQ2JqO8o, aby otworzyć zasób.

Tutaj można poćwiczyć rysowanie.

Podstawy pracy z modułem turtle

Kolor i grubość pisaka

Funkcje bez parametru

W jaki sposób definiujemy funkcje bezparametrowe w Pythonie

Instrukcja iteracji

Wprowadzamy pętlę for.

Zamalowywanie figur

Funkcje z parametrem

W jaki sposób definiujemy funkcje z parametrami w Pythonie

Zagnieżdżone powtarzanie

 
Zmienne

Korzystanie ze zmiennych w Pythonie

 

Więcej o kryptografii (www.crypto-it.net)

Kliknij link http://www.crypto-it.net/, aby otworzyć zasób.

Różne szyfry i ich implementacje

Kliknij link https://mattomatti.com/pl/mcipher, aby otworzyć zasób.
 
 O szyfrach i ich łamaniu - cz. 1
Kliknij link https://www.youtube.com/watch?v=mehs-y0PEIs, aby otworzyć zasób.

O szyfrach i ich łamaniu - cz. 2

Kliknij link https://www.youtube.com/watch?v=MdF8P2jP7no, aby otworzyć zasób.

Materiały dydaktyczne o Enigmie

Kliknij link https://enigma.umww.pl/zagraj/, aby otworzyć zasób.

RSA - omówienie

Jak złamać hasło

Siła hasła (j. polski)

Kliknij link https://password.kaspersky.com/pl/, aby otworzyć zasób.
 

Siła hasła (j. angielski)

Kliknij link http://www.passwordmeter.com/, aby otworzyć zasób.
 
 
 
 

 

 

Polecam stronę prowadzoną przez OEIiZK w Warszawie: http://programowanie.oeiizk.edu.pl/#!/

oraz: http://pythontutor.com/live.html#mode=edit

oraz: http://pythontutor.com/visualize.html#mode=edit

oraz: 

Tagxedo - Word Cloud with Styles www.tagxedo.com
Szkolenia - OEIIZK https://www.oeiizk.waw.pl/oferta/szkolenia/
Platforma Obsługi Szkoleń - OEIiZK https://pos.oeiizk.waw.pl/site/login
Code.org https://studio.code.org/s/course4?viewAs=Student
Start Podreczniki www.epodreczniki.pl/begin/
GODZINA KODOWANIA godzinakodowania.pl
Mistrzowie Kodowania | Bo każdy może być programistą! mistrzowiekodowania.pl
Python 101 materiały Koduj z Klasą — Python 101 0.5 - dokumentacja python101.readthedocs.io/pl/latest/

 

A teraz sprawdzamy umiejętności:

0. http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_grafika2017/1_polecenia.html

1. http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_grafika2017/2_wprawki.html

2. http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_grafika2017/1_eksperymenty.html

3.  http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_grafika2017/3_for.html

4. http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_grafika2017/4_szlaczki.html

5. http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_grafika2017/5_for2.html

6. http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_grafika2017/7_funkcjebp.html

7. http://youtu.be/n-mFQ2JqO8o

8. http://python.oeiizk.edu.pl

  • Kliknij link https://thecodebreakers.org/, aby otworzyć zasób.

 11. http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_enigma/2a_napisy_petla.html

12. http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_enigma/2b_instrukcja_warunkowa.html

13. http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_enigma/3a_ascii.html

14. http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_enigma/3b_operacje_liczby.html

15. http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_enigma/3c_szyfrowanie.html

16. Kliknij link https://informatyka.wsip.pl/informatyka-1/18-szyfrowanie-i-deszyfrowanie-tekstu/, aby otworzyć zasób.

17. http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_enigma/3d_cezar.html

18. http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_grafika2017/10_for3.html

19.  https://informatyka.wsip.pl/informatyka-1/18-szyfrowanie-i-deszyfrowanie-tekstu/

20.  https://informatyka.wsip.pl/informatyka-1/18-szyfrowanie-i-deszyfrowanie-tekstu/#quiz

21. http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_algorytmy/6_listy_skladane.html,

22. Kliknij link http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_obliczenia/1b_skalowanie.html, aby otworzyć zasób.

23. Kliknij link http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_obliczenia/1c_warunkowa_prosta.html, aby otworzyć zasób.

24. Kliknij link http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_obliczenia/1c_warunkowa_zlozona.html, aby otworzyć zasób.

25.  Kliknij link http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_obliczenia/1a_obliczenia.html, aby otworzyć zasób.

26.  Kliknij link http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_obliczenia/1a_zmienne.html, aby otworzyć zasób.

27.  Kliknij link https://youtu.be/VEctyZGROGU, aby otworzyć zasób.

28. Kliknij link https://youtu.be/-isRkkaAR5w, aby otworzyć zasób.

29. Kliknij link http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_obliczenia/1d_petlafor.html, aby otworzyć zasób.

 

 

 

 

 

Polecam stronę prowadzoną przez OEIiZK w Warszawie: http://programowanie.oeiizk.edu.pl/#!/

oraz: http://pythontutor.com/live.html#mode=edit

oraz: http://pythontutor.com/visualize.html#mode=edit

oraz: 

Kliknij link http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_obliczenia/1d_petlafor.html, aby otworzyć zasób.

Kliknij link http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_obliczenia/1d_while.html, aby otworzyć zasób.

Kliknij link http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_obliczenia/1d_kolorowe_rysunki.html, aby otworzyć zasób.

Kliknij link http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_obliczenia/2a_ciagi.html, aby otworzyć zasób.

Kliknij link https://www.youtube.com/watch?v=TRBIZ1-HSxE&feature=youtu.be, aby otworzyć zasób.

Kliknij link http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_obliczenia/2b_ploty.html, aby otworzyć zasób.

Kliknij link https://www.youtube.com/watch?v=kxZWOZJRerE&feature=youtu.be, aby otworzyć zasób.

Kliknij link http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_obliczenia/2c_suma.html, aby otworzyć zasób.

Kliknij link https://www.youtube.com/watch?v=YpqjDBcyuhw&feature=youtu.be, aby otworzyć zasób.

Napisy

 

Funkcja w funkcji

Co to są listy i jak z nimi pracować?

 Kliknij link http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/eklasagim/logika/logika.html, aby otworzyć zasób.
Kliknij na link logika_t.pdf, by wyświetlić plik.

Trochę trudniejsze zliczanie

 

Ile par (film)

Mozaika

Zapoznaj się z treścią zadania, rozwiąż je, a następnie prześlij rozwiązanie na platformę.

Treść zadania.

Żuczek i ślimak

 

Rodzaje błędów

Kliknij na link testowanie.pdf, by wyświetlić plik.
 
 

Interaktywny pokaz

Proszę wskazać kolejne wartości a lub b tak, by otrzymać wynik.

 

Interaktywny pokaz

Proszę wskazać kolejne wartości a lub b tak, by otrzymać wynik.

NWW i NWD (film)

Kliknij link https://youtu.be/NxIQ6DjeuI8, aby otworzyć zasób.
 

Lista liczbowa

 

Zadanie trzeciego etapu II Warszawskiego Konkursu Informatycznego rok szkolny 1995/96

Zapoznaj się z treścią zadania, rozwiąż je, a następnie prześlij rozwiązanie na platformę.

 

Treść zadania do pobrania.

Kurs Pierwsze kroki: https://konkursy.oeiizk.edu.pl/enrol/index.php?id=17

 

8 listopada o godzinie 10:45 rozpocznie się uroczysty apel z okazji święta Odzyskania Niepodległości. Tego dnia obowiązuje stój galowy.

Kilka linków do obrazków:

1. Teresin 2018

2. Wystawki Październik 2019

3. Muzeum

4. Drzewa

5. Twarze

6. Schody

7. Szkoła 2018 grudzień

 

 

 

Jak się dostać z Warszawy do Teresina wg historyjki Googla. To tu są te Mapki.

Terminarz konkursu LOGIA20

Najważniejsze terminy

Nauczyciel zgłasza szkołę do konkursu Logia20 od 10.10 do 6.11.

Etap Zadania Termin
I (szkolny) Rozwiązywanie testu z ogólnej wiedzy informatycznej i algorytmicznych zadań konkursowych z zakresu grafiki
oraz definiowania funkcji liczbowych.
od 16 października
do 6 listopada 2019
godz. 14:00
II (rejonowy) Rozwiązywanie algorytmicznych zadań konkursowych z zakresu grafiki, definiowania funkcji, przetwarzania
napisów oraz przetwarzania list jednopoziomowych.
14 stycznia 2020
godz. 11:00
III (wojewódzki) Rozwiązywanie algorytmicznych zadań konkursowych z zakresu grafiki, definiowania funkcji,
przetwarzania napisów oraz przetwarzania list jednopoziomowych i wielopoziomowych.
5 marca 2020
godz. 11:00

 

i inne konkursy

 

Stowarzyszenie Talent  

 

 

 

 

 

4 października w piątek: Uroczystość świętego Ojca Franciszka z Asyżu, diakona, Założyciela III zakonów;